Các mã DVR hỗ trợ reset mật khẩu bằng Hik-Connect


Deprecated: WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /home/pvsolution/domains/pvsolution.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 5061

các mã dvr hỗ trợ reset mật khẩu bằng hik-conect

Hiện tại các dòng DVR Turbo 3.0 và Turbo 4.0 đã hỗ trợ reset mật khẩu bằng ứng dụng Hik-Connect. Sau đây là các dòng đầu ghi DVR hiện đang hỗ trợ:

các mã dvr hỗ trợ reset mật khẩu bằng hik-conect

các mã dvr hỗ trợ reset mật khẩu bằng hik-conect

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

08 797 33133