Bệnh viện đa khoa Quốc tế Becamex

Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC Corp)
Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, khu Gò Cát, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương.
Hạng mục: Cung cấp hệ thống CCTV.
Thời gian: 2019