Dự án Becamex IDC Corp

Chủ đầu tư: Becamex IDC Corp
Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, Thuận An, Bình Dương.
Hạng mục: Cung cấp hệ thống CCTV
Thời gian: 2019

Dự án Becamex IDC Corp