APEC Vietnam

.

Chủ đầu tư APEC Vietnam

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ APEC VIỆT NAM

APEC Việt Nam 2017 là loạt hội nghị trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) diễn ra từ đầu tháng 12 năm 2016 đến tháng 11 năm 2017 tại Đà Nẵng, Việt Nam và các thành phố lớn khác như Hà Nội, Nha Trang, Vinh, Ninh Bình, Hạ Long (Quảng Ninh), Huế, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội An (Quảng Nam) với chủ đề: “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”.

Đỉnh điểm của sự kiện này là Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC (tiếng Anh: APEC Economic Leaders’ Meeting), hay Hội nghị Cấp cao APEC, diễn ra trong hai ngày 10 và 11 tháng 11 ở Đà Nẵng. Đây là lần thứ hai Việt Nam là chủ nhà APEC và tổ chức Hội nghị này, lần đầu vào 2006 tại Hà Nội.

Lịch hoạt động (chính thức)

Năm Thời gian Cuộc họp Địa điểm
2016
8–9/12 Hội nghị không chính thức của các quan chức cao cấp (ISOM) Hà Nội
2017
18/2–3/3 Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp (SOM1) và các cuộc họp liên quan Nha Trang
9–18/5 Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp (SOM2) và các cuộc họp liên quan Hà Nội
11–15/5 Đối thoại chính sách cao cấp về đào tạo nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số và các cuộc họp liên quan Hà Nội
18–19/5 Hội nghị quan chức cao cấp tài chính (SFOM) và các cuộc họp liên quan Ninh Bình
19–21/5 Hội nghị các bộ trưởng phụ trách thương mại (MRT) Hà Nội
18–19/6 Đối thoại cao cấp về du lịch bền vững và các cuộc họp liên quan Hạ Long
18–30/8 Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp (SOM3) và các cuộc họp liên quan Tp. Hồ Chí Minh
21–25/8 Đối thoại chính sách cao cấp về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và các cuộc họp liên quan Cần Thơ
10–15/9 Hội nghị bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa và các cuộc họp liên quan (SMEMM) Tp. Hồ Chí Minh
21–22/9 Diễn đàn các quan chức cao cấp về quản lý thiên tai Vinh
26–29/9 Đối thoại chính sách cao cấp về phụ nữ và kinh tế và các cuộc họp liên quan Huế
19–21/10 Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và các cuộc họp liên quan (FMM) Hội An
6–11/11 Tuần lễ cấp cao APEC 2017 (AELW) Đà Nẵng