Vincity Gia Lâm

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ, Xã Đa Tốn, H.Gia Lâm, Hà Nội.
Hạng mục: Cung cấp hệ thống CCTV.
Thời gian: 2019

Vincity Gia Lâm