Dự án Condotel Nha Trang

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
Địa chỉ: 76-78 Trần Phú, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
Hạng mục: Cung cấp hệ thống CCTV tại công trình Condotel Nha Trang.
Thời gian: Năm 2018

Dự án Condotel Nha Trang