Dự án Hội nghị APEC

Chủ đầu tư: Công ty CP Khách Sạn & Du Lịch Thiên Nhai
Địa chỉ: 105 Võ Nguyên Giáp, Q.Ngũ Hành Sơn, Tỉnh Đà Nẵng.
Hạng mục: Cung cấp lắp đặt hệ thống CCTV, hạ tầng mạng wifi Hội nghị APEC 2017 – Đà Nẵng.
Thời gian: Năm 2017

Dự án hội nghị APEC Đà Nẵng