Dự án nhà cộng đồng Splendora

Chủ đầu tư: An Khánh JVC
Địa chỉ: Khu đô thị Bắc An Khánh, H.Hoài Đức, Hà Nội.
Hạng mục: Cung cấp lắp đặt hệ thống camera tại nhà cộng đồng 2 – Khu đô thị Splendora.
Thời gian: Năm 2013 – 2017

Dự án nhà cộng đồng Splendora