Dự án TTC Resort Premium

Chủ đầu tư: Tập đoàn TTC
Địa chỉ: Yên Ninh, Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
Hạng mục: Cung cấp hệ thống CCTV.
Thời gian: 2019

Dự án TTC Resort Premium