Lucky Nha Trang

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Du Lịch Lucky Sun
Địa chỉ: 100/9B Trần Phú, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
Hạng mục: Cung cấp hệ thống CCTV.
Thời gian: 2019

Lucky Nha Trang