Lucky Star Resort Phú Quốc

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Ngôi Sao Cửa Dương
Địa chỉ: Bãi Cửa Cạn, Phú Quốc, Kiên Giang.
Hạng mục: Wifi Engenius.
Thời gian: 2019