The Ocean Vista

Chủ đầu tư: Công ty TNHH XDCB Rạng Đông
Địa chỉ: Nguyễn Thông, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống CCTV.
Thời gian: 2019

The Ocean Vista