Khóa cửa samsung SHP-DP609

 • Mở khóa thông minh (Wi-Fi)
 • Mật khẩu thời gian xác định
 • Mật khẩu một lần
 • Xác thực bảo mật kép
 • Mã số ngẫu nhiên
 • Chế độ vắng nhà
 • Báo động nhập sai mật khẩu
 • Cảnh báo trạng thái khóa cửa
 • Báo động xâm nhập · Báo động nhiệt độ cao
 • Chế độ cấm xâm nhập
 • Bàn phím cảm ứng trực quan và biểu thị trạng thái LED
 • Chìa khóa dự phòng
 • Điều chỉnh âm lượng
 • Thông báo pin yếu
 • Nhật ký vào ra
 • Chuông cửa thông minh
08 797 33133